Introduksjon av Bentes bok :
FRA NISSEDAL TIL ALVELAND
En eventyrlig reise fra hodet til hjertet

   
 
Jeg inviterer deg herved med på en reise i Eventyrets virkelige verden, eller Virkelighetens eventyrlige verden. I denne boken er det eventyrlige og det virkelige, tråder i den samme veven.

Jeg ser på livet som en liten reise i evighetens store verden. For meg er det ingen begynnelse og ingen slutt. Livet blir det vi skaper det til. Vi har så uendelig mange muligheter til å skape et eventyrlig, spennende og rikt liv på denne vakre planeten.

 
Da jeg var barn, var det en som skrev følgende i min minnebok:

Livets løype går opp og ned.
Den beste smøring er kjærlighet

 
Enkle ord, men så sanne
 
Siden den gang har jeg erfart oppturer og nedturer. Jeg har passert 50, og ser tilbake på mine to dype livskriser som Livets store utfordring og gave. Ordet krise betyr på kinesisk ny mulighet, og det har vært min erfaring. I dag føler jeg meg gladere, helere og yngre enn i 20-åra. Min nye profesjon er å være Livsnyter. Gjennom livsnytelse er jeg blitt en livskunstner.

I denne historien går hovedpersonen Totto veien fra et vanepreget, litt kjedelig liv til Livsnytelsens livskunst. På sin reise fra Nissedal til Alveland gjør han noen store hopp i sitt indre landskap.

Møtet med alveprinsen Arion og alvesamfunnet fører Totto inn i eventyrlige reiser.

På et ytre plan: Fra Nissedal til Alveland, og besøk til Sinai og New York.

På det indre plan: Fra kunnskap til visdom, og fra kjedsomhet på Nisseskolen til å bli Nissedals ledende reformator på Visdomsveien.

 
Totto får erfare at drømmene blir til virkelighet. Han får god veiledning av alvene, som viser ham at hans eget indre Selv er en utømmelig kraftkilde av glede, visdom, skjønnhet og kjærlighet.

Dette har jeg selv erfart på min livsreise. Jeg har gått fra å drømme om et bedre liv til å leve det livet jeg ønsker meg. I dag vet jeg at det er mulig for alle å skape det livet de ønsker seg. Det ytre avspeiler det indre.

Veien ut til Friheten, Gleden og Kjærligheten, går alltid innover. Alt det vi lengter etter og ønsker oss, finnes i vårt indre. Det gjelder bare å forstå det og gjen-erindre det.

Jeg håper at Totto og alvevennene hans vil være en inspirator for deg på din egen livsreise, at du på veien fra hodet til hjertet finner det som får hjertet til å synge.

Jeg har alltid vært en søkende sjel, og denne boken bygger på egne refleksjoner og erfaringer. Min oppdagelsesreise begynte da jeg som 7-åring gikk til kirken for å bli kjent med Jesus. Ønsket om å bli kjent med ham kom innenfra, ikke fra de voksne rundt meg. Etter søndagsskole gikk reisen til det kristne skolelaget på gymnaset. Jeg var heldig som møtte en glad ungdomsgjeng, med mye friluftsliv og hytteturer, gitarspill og dansefester. Jeg er glad for at jeg lærte å feste og slå ut håret uten alkohol. Tror det brakte meg nærmere min egen, indre glede.

Som lærer og småbarnsmor, jobbet jeg på en liten norsk skole i Tanzania. Ingen tv, radio, mye natur, og tid til stillhet, ga meg tid til å tenke. Min gudsforståelse harmonerte stadig dårligere med kirkens tolkning. Det ble for mange logiske tvister: Gud ga oss fri vilje, men hvis jeg brukte den feil, ble jeg straffet og dømt. Jeg var ikke god nok, ble stemplet som synder sammen med resten av menneskeheten. Dermed måtte jeg frelses.

For det første tvilte jeg på at jeg var så syndig. For det andre skjønte jeg ikke en Gud som ville ofre sin sønn, og hvorfor Jesu blod skulle frelse meg. Jeg studerte kristendom i håp om å finne en gud som var større enn dette. Da jeg skrev hovedfagsoppgave om Rudolf Steiners kristologi, ble jeg fascinert av den kosmiske Kristus. Han var mer i samsvar med min egen tro. Jeg var på rett spor, men kom aldri i mål på den intellektuelle veien.

På et kurs med kroppsterapi skjønte jeg, at for mye intellektuell streben kunne være en bremsekloss på min psykisk/åndelige utvikling. Det var min første erfaring med å reise fra Hodet til Hjertet. Denne reisen var spennende, og har fortsatt i de siste 18 årene. Med tiden ble denne reisen stadig mer eventyrlig. En dyp psykisk krise førte meg ut av lærerjobben, nesten ut av livet, og til slutt tilbake til meg selv. Reisen gjennom mørket, førte meg til nye innsikter, da jeg entret livet og lyset igjen. For mange blir kriser til ny vekst og modning, men jeg tror ikke lidelse er nødvendig.

 
I dag har evolusjonen ført oss på terskelen til det fjerde store skrittet i vår bevissthetsutvikling. Vi har tilbakelagt stadiene hvor vi ble styrt av instinkter, følelser og det mentale. Livet er blitt så mangfoldig. Fremtidens utfordringer kan ikke lenger løses med fortidens metoder. Høyt tempo og økende stress, både på indre og ytre plan, fører evolusjonen over i neste fase.
 
Denne gang går vi mot ren bevissthet, med styrking av intuisjonen, etter hvert utvikling av telepati og andre åndelige sanseorganer. Det er på tide å gjenvinne Selvet, eller vår guddommelige kjerne.
 
Det er her alvene i denne boken befinner seg. I Alveland opererer alvene både på det fjerde og femte dimensjonsnivået. Jeg tror at eventyrspråket taler til Sjelen vår. Jeg har valgt å bruke sjelens språk i denne boken.
 
Jeg har erfart å bli dypt berørt av bøker som Alkymisten, Den lille prinsen, og Måken Jonathan, og også av folkeeventyrene våre. Nissedals nisser befinner seg omtrent på det planet mesteparten av menneskeheten er i dag (nivå 2 og 3, styrt av følelser og det mentale).
 
Hovedpersonen Totto ligger litt foran de fleste i sin undring over livet og i ønsket om å komme videre. Derfor blir han den første gjesten i Alveland. Han opplever eventyrlige indre og ytre reiser, ved å leve blant alvene. Alvene lever i glede, frihet og kjærlighet. Visdommen og skjønnheten gjennomsyrer dette samfunnet. Hvis du som holder denne boken i hendene enten vet, eller håper på, at vår jord egentlig er et paradis, og at glede er livets mening, vil du kanskje la deg inspirere når du leser videre.
 
For meg er glede livets mulighet og mening.
 
Når gleden først fyller meg, da kommer kjærligheten. Både gleden og kjærligheten trenger frihet for å leve og blomstre. Når vi lever i gleden, og lar oss fylle av kjærligheten, så ser vi at vi ikke mangler noe, at det er overflod på denne planeten. Det eneste som hindrer oss i å leve i glede og overflod, er vår manglende evne til å ta imot, og uvitenheten om at alt finnes i vår indre kilde.
 
      Først av alt var Gleden,
Så kom Kjærligheten.
La deg føre av livets kjærlighetsstrøm!
Hengi deg til Gleden!
La deg føre fra kunnskap til Visdom!
Se at Edens hage blomstrer inni deg,
full av skjønnhet og overflod.
Vær en Fri Fugl.
Fly fra frykt til Tillit!
Fly fra fortidens minner
og fremtidens bekymring!
Fly inn i Nuets Gleder.
Pris livet med din sang!
La ditt hjerte synge! Finn din tone!
Takk for hver ny dag
Og nytt hvert øyeblikk!

Gratulerer, du er blitt en

LIVSKUNSTNER.
 
 
 
Jeg tror eventyr er sjelens språk. Jeg tror ikke det er tilfeldig at bøker som Den lille prinsen og Alkymisten og Måken Jonathan selges i millioner og oversettes til de fleste språk. Store mestere som Jesus og Buddha talte i lignelser. Og de mange kulturer verden over har bevart den muntlige fortellertradisjonen. I det moderne Vesten har vi begynt å miste disse godene, og stress, karriere, tv og datamaskiner har overtatt tradisjonene. Selv har jeg alltid elsket å høre eventyr og å dikte selv. Da barna mine var små, diktet vi sammen historier ved sengekanten kveld etter kveld.
 
I de senene år har jeg også funnet at billedspråket er bra å bruke i min jobb som terapeut. Jeg tror på, at det er sjelens språk. Kanskje det medvirker til å samkjøre venstre og høyre hjernehalvdel. Fra Nissedal til Alve-land, ligger nærmere virkeligheten enn de gamle gamle folkeeventyrene.
 
Etter som du vandrer vrien fra hodet til hjertet, vil du ende opp som LIVSKUNSTNER
 
Du er en mester den dagen du nyter hvert øyeblikk. Når du i takknemlighet erfarer at alt er fullkomment og at Gleden og Kjærligheten er hele skapelsens grunntone, slik som dikteren uttrykker så fint:
 
Deiligst av alle gleder
er gleden for slett ingen ting
Ikke for noe du kan eller vil
Gleden for intet
og gleden for alt
Gleden fordi
DU ER TIL!
 
    Du er blitt en kjærlighetsmester når alt du gjør er et kjærlighetsrituale. Når du elsker deg selv og lar kjærlighetens strøm flomme over til alle du møter på din vei.
    Etter at Eva spiste av kunnskapens tre, har menneskene blitt forledet til å tro at kunnskap er veien til lykke. Det er en stor misforståelse, som har skapt mye lidelse.
    Vi er som Donald Duck, som har en engel på den ene skulderen og en demon på den andre. De motsetningsfylte beskjedene lar seg ikke forene. Dette handler ikke om kampen mellom det gode og onde, men om de ulike stemmene inne i oss:
 
Kunnskapsstemmen i hodet,
Og visdomsstemmen i hjertet.
 
    Som spedbarn er vi ennå ikke skilt fra hjertets visdom. Vi har kontakt med enheten, og lever i mors omsorg, selv om vi ikke vet at den heter kjærlighet.
   Vi lærer tidlig at vi ikke er bra nok, at vi burde være mer sånn og mindre slik. Mange kunnskapsstemmer formidler løgner, som vi tror på og lever etter.
    Når vi en dag spiser av frukten fra LIVETS TRE, åpnes våre åndelige øyne. Da vil vi se forskjell på løgn, illusjoner og sannhet.
    Vi forstår med ett at det var usant at vi ikke var gode nok. Vi trenger ikke slite for å bli gode og flinke med vår gjøren. Vi forstår nemlig at vi er fullkomne som vi er, bare ved vår væren. Vi er tilbake i Paradiset som vi egentlig aldri mistet.
Vi kan si med Vera Sæther:

Ikke være noe
Bare være
Bare elske
Bare bære
Ikke være noe
Bare være

     Jeg tror ikke Gud jaget oss ut av Edens have. Vi ble adskilt fra Gud, hverandre og jorden fordi vi trodde på slangen, som er kunnskapsstemmen.
     Da vi trodde at vi ikke var gode nok, stengte vi oss selv ute. Vi gjorde livet til et slit, med kamp, konkurranse, straff og belønning.
    Tenk så mange års lidelse, bygd på en misforståelse!
La oss nyte den vakre haven! Det er på tide å spise av LIVETS tre, og glede oss over den guddommelige skaperkraften.
    Det er på tide å omskrive vår egen historie, og la den bli fylt med glede og kjærlighet.
 
 
     Som livskunstnere kan vi skape og leve i vidunderlige eventyr. Det er bare du som er forfatter av din historie, og regissør og skuespiller i ditt livs eventyr.
     Lykke til på reisen!