Hva er det gode liv ?
Og hvordan skape det ?
   

Jeg synes mye av det som sies og skrives om Loven om tiltrekking, er overfladisk og speiler vår materialistiske kultur. Slik reklamen repeterer vår rett til lykke. Vi fortjener ditt og datt, men bør helst ha det rette utseende, noe vi får ved å kjøpe de rette produktene.
I spirituelle kretser snakkes det om å tenke positivt og visualisere.
The Secret synes å ha denne profilen. Om vi oppdager overfladisk-heten, søker vi videre. For vi ønsker jo det gode liv, og vi vet at vi selv må skape det.

Abraham-materialet (www.abraham-hicks.com) viser hvor stor skaper-kraft våre tanker har. Våre holdninger og vårt vibrasjons-nivå er bestemmende for om vi kommer dit vi ønsker. Og følelsene er vei-viseren : når positive følelser dominerer, vet vi at vi er på rett vei. Det er først når vi erfarer hva som ikke fungerer, at vi kan omdefinere våre holdninger, og få vår bevissthet til å vibrere i takt med det vi ønsker å skape. Livets kontrasterfaringer
( utfordringer ) blir våre læremestre. De som for eksempel har levd som ofre, vil våkne og forstå at det å skylde på andre holder dem fast i henge-myra.

Hva som skaper lykke og det gode liv, vil det være mange meninger om. Selv er jeg mest lykkelig
- når jeg lever i flyten, med minst mulig tanker.
- når jeg puster dypt og rolig og har kontakt med kroppen og følelsene.
- når naturens lyder beroliger sinnet, og sol, vind, vann og gode hender kjærtegner kroppen.
- når tankene rommer gode minner, og jeg kjenner glede når jeg tenker på fremtiden.
- når jeg gjør det jeg trives med.
- når jeg er kreativt skapende : sang, dans ,tromming, maling.
- når jeg møter andre med et åpent sinn og åpent hjerte og nyter det gode samvær.
- Summ a summarum NÅR JEG LEVER I NUET.
For meg er det enkle livet det mest lykkelige. Jeg er så heldig å ha et herlig hus og båt i vakker sørlands-natur. Der holder jeg også kurs. Men aller mest lykkelig er jeg i telt, campingvogn eller stråhytte på stranden i Sinai. Jeg har aldri strebet etter materiell luksus. Alt jeg eier, kom lett til meg ( rimelig ) og jeg er gjeldfri. Jeg går for sjeleig luksus : det som får hjertet til å synge, og det er ikke kostbart.
Derfor leste jeg med interesse Christine Schetleins artikkel i Visjon hvor hun refererer til forskning på hva som skaper lykke :
De ulykkeligste er de ekstremt ensomme. Dette mener jeg at det legges opp til i en kultur hvor mennesker lever i bokser inni større bokser med null kontakt seg imellom.
Søken etter nytelse gir en kortvarig lykke ( fastfood –varianten )
Søken etter mening, evne til å være i flyten, være engasjert og skapende, gir mest tilfredshet. En amerikansk professor,
B. Schwartz, fant at depresjon og selvmord råder i overflods-samfunn med utallige valgmuligheter. Mens folk med begrensede valgmuligheter og enkle liv, føler seg friere og lykkeligere.

Dette stemmer med mine egne erfaringer, og med mine observasjoner av folk i ulike kulturer.
Jeg har bodd i Tanzania i 2 år, tilbrakt 2 mnd.hos indianere i USA, 3 vintre i India, og vært sammen med beduiner i Sinai ( Egypt ) 15 vintre.
Overalt ser jeg den samme tendensen : De har lite eller ingenting av materielle goder De har trygghet i sine tradisjoner og det sterke familie-samholdet. De har enkel, men nok mat. Alle nære og kjære bor i nabolaget. De deler det de har. Ensomhet er en sjeldenhet. Rollene er definerte, menn har sine oppgaver, kvinner sine og barna sine. Alle bidrar. Det er mye smil og latter. De har færre krav og forventninger til et lykkelig liv. De lever mer i nuet.

Jeg observerer mer tilfredshet der enn blant folk i vår kultur.
Jeg opplever at det enkle livet i naturen nærer, mens et stressende, materielt byliv tærer.
Når det er sagt, tror jeg det er mulig å skape det gode livet overalt, også i byene i Vesten. Men det krever bevisste valg og forståelse av det som dypest sett nærer og tærer. Jeg mener at vi må
ned i kroppen og følelsene for å finne ut hva vi egentlig lengter etter, forderetter å kunne skape det.

I følge loven om tiltrekking ( Hicks ) tiltrekker vi oss det vi har fokus på. Er jeg opptatt av det jeg mangler, blir mitt liv preget av mangler. Om jeg tror at jeg ikke er god nok, flink nok, eller har fortjent det, så skaper jeg deretter. Arven fra Janteloven og snevre tros-systemer er sterk i Norge. Dette ser jeg mye av på Sørlandet. Med denne ballasten repeterer folk skapelser av nederlag, selv om de ønsker seg det gode. Selv med de beste visualiserings-teknikker skjer ikke det de ønsker. Dette fordi den underliggende tvil og lave selvfølelse får folk til å tråkke på bremsen, samtidig som de gasser. Da går det sakte fremover !
Sjekk etter selv : Se om din ubevisste fot bremser selv om din bevisste fot trår på gassen !

For å skape det jeg ønsker, må hele mitt vesen være vibrasjons-messig på linje med med mine ønsker. Bare positiv tenking er ikke nok.
Når jeg fokuserer fullt og helt på mine gode ønsker, og samtidig har bearbeidet det som repeterende ganger har bremset meg, først da vil jeg være vibrasjons-messig på linje. Da vil min vibrasjon (utstråling ) gjøre at jeg tiltrekker meg det gode , for
likt tiltrekker likt. Om jeg stadig tenker på det jeg mangler og det jeg ikke får til, er det dette jeg skaper mer av.
Har vi ikke alle erfart at når vi er naturlig glade og optimistiske, så kommer godene lett, nesten av seg selv ? Som når vi er forelsket. Jeg mener at vi kan holde oss på dette vibrasjons-nivået, lengre tid av gangen, i den grad vi har bearbeidet våre ubevisste mønstre ( det som bremser )

Og jeg tror at den gamle psykoterapi-modellen er utilstrekkelig. Med fokus på mental lidelse, og diagnoser sykliggjøres folk, og blir ubehjelpelige ofre for sine egne livs-historier,
og selvfølelsen forblir lav. Innenfor nyere positiv psykologi forflyttes fokuset fra sykdom, diagnoser og medisin til ressurser og potensialer, vår dypeste kilde. Jeg tror denne kilden ikke blir forurenset, selv av de mest tragiske livs-historier, for kilden er selvrensende og rommer en selvhelbredende kraft.
Sykliggjøring og medisinering tåkelegger og bedøver denne kilden og forhindrer vekst og helbredelse. Det er foskjell på å kurere, som mest går ut på å dempe symtomer og helbrede, som betyr å gjøre hel.

For meg har reisen fra Hodet til Hjertet vært viktig for å komme i kontakt med min kilde. Så kort avsatand i cm., men en årelang reise i livet. Det var kropps-terapien som ledet meg innover og hjem til hjertet. Frigjørende pusting har vært spesielt virksom. Nå jobber jeg som kroppsterapeut og yogalærer.
Yoga og ulike meditasjons-teknikker bruker pusten som veiviser til bedre kroppsbevissthet og mental ro. Ved frigjørnde pusting kommer du ennå dypere inn i følelsene og alt som er deg. Også fortrengte følelser kan frigjøres og pustes ut. Pusten fører deg til dine ressursser og potensialer : din egen, indre guddommelige skaperkraft, den du dypest sett ER.

Min erfaring er at jo mer jeg er kontakt med min dypeste kilde : GLEDE og UBETINGET KJÆRLIGHET, jo lettere er det å manifistere det jeg ønsker, og dermed kjenne at Loven om tiltrekking virker. Da slipper jeg opp trykket på bremsen og kjører i letthet fremover.
For meg har også omgivelsne mye å si. I uberørt natur, i nær kontakt med elementene, er det lettere å roe sinnet og leve i nuet.
Sol og varme om vinteren er deilig og helsebringende.
Stadig flere venner besøker meg i Sinai om vinteren, og folk fra hele landet og fra Sverige kommer på 2 ukers kurs-ferie. De erfarer det vi nå kaller Sinai-effekten : det enkle livet, lettere å leve i nuet, mental ro, inspirasjon fra beduinene og sudaneserne, sovne inn til bølgebruset, yoga og gruppe-tilhørighet , erfare den optimale stillhet på 4 dagers fjell-safari med beduiner og kameler .

Denne effekten kan man få overalt og lettest i nærkontakt med naturen og harmoniske mennesker.
Vi kan skape en del av denne effekten også i Norge. Problemet er at ingen tar seg tid i vår kultur. Når man ikke jobber , skal hus, hytte, båt, bil… vedlikeholdes, noe som for mange er viktigere enn å ta vare på sin egen kropp og sjel.

Vi lever i en ny tid, en spesiell periode i historien, hvor store omveltninger skjer, og de skjer fort, i det jeg kaller 2012-perioden.
Jeg tror at tiden er moden for SAM-SKAPING. Anastasia-bøkene har vært en inspirsjon for meg her, se www.ringingcedars.com Jeg ønsker å bidra på min måte i et skapende, nærende fellesskap. Jeg vil tilbake til naturen, men på nye måter hvor vi bringer med oss det som en våken bevissthet erfarer

Jeg har nå delt en del av mine erfaringer, det som jeg anser som det gode liv. Hva som er det gode liv for deg, er det bare du som vet. Kjenn etter hva du ønsker og lengter etter.
Hvis du gjenkjenner noe eller blir inspirerti av det jeg har formidlet, så ta kontakt ! Sammen kan vi inspirere hverandre på de spennende indre reisene som kan lede deg på veien til å bli den skapende kraft du egentlig er. Jeg kan tilby weekend kurs og ukes-samlinger i sommer, på Sørlandet.
La oss leve i flyten.
Om bølgene skyller oss inn på samme strand, møtes vi !


 

 
Copyright © 2006 www.bentemarcussen.info