ER DU KLAR OVER AT DU ER FULLT UT ANSVARLIG FOR DITT LIV

OG AT DET IKKE LENGER NYTTER Å SKYLDE PÅ ANDRE. TENK DEG EN VERDEN UTEN OFRE, OG UTEN ANGREP ELLER FORSVAR !

 Mine erfaringer med T.T.F. (Tanker, Tro, Følelser) som blir bekreftet av moderne forskning.


   

Begrepet T.T.F. kom opp i mitt hode på en flytur til Trondheim, da jeg tenkte over hva jeg skulle dele på helgekurset jeg skulle holde

Tanker, Tro og Følelser påvirker hverandre gjensidig, hele tiden. Hva som kommer først, tar jeg ikke stilling til. Det blir som å diskutere hva som kommer først av høna eller egget.

Vi vet hvordan våre erfaringer og handlinger er nært knyttet opp mot det vi Tenker, Tror og Føler.

Et lite visdomsord sier det slik :

” Dine tanker blir til dine ord Og dine ord blir til dine handlinger. Og dine handlinger blir til din skjebne ”

I vår tid bekrefter Vestens kvantefysikk og biologi Østens tusenårige tradisjoner. Forskningen er presentert på en enkel måte på youtube, i bøker og tidsskrifter. Se Bruce Lipton og Epigenetics og Metamedisin.

Kort fortalt : Våre celler styres ikke av genene, men av våre trossystemer, holdninger, tanker og følelser, altså av T.T.F. Cellene er enten i VEKST modus eller i FORSVAR modus. Jo flere celler i forsvar, desto større helsefare. Cellene endrer struktur og funksjon ut fra hvilke signaler de får fra våre tanker og holdninger. Vår persepsjon tar inn signaler fra omgivelsene, og disse sendes videre til genene. Disse signalene kan skru cellene av eller på . Det stemmer altså ikke at gener styrer vår helse . Selv om vi skulle være genetisk disponert for noe, er det våre T.T.F. som til syvende og sist bestemmer om vi har sterk eller svak helse.

Metamedsinsk diagnose viser sammenhengen mellom emosjonelle sjokk, hvilke organ som påvirkes, og et lite avtrykk i et hjerne-rele . (vises på CTscan)

Metamedisin er et diagnoseverktøy, en hjelp til å identifisere hva som forårsaker sykdom, hvor vi er i prosessen : Konflikt eller Helbredelses-fase. Og viser at helbredelse er naturlig i alle levende organismer. Vi kan fremskynde eller forsinke helbredelsen ved våre T.T.F.

Et eksempel er høyt blodtrykk : Det skyldes høyt emosjonelt og mentalt stressnivå. Alle tilstander har en naturlig biologisk forklaring : Høyt blodtrykk gjør oss i stand til kamp eller flukt, sammen med økt adrenalin. Kroppen er i alarmberedskap

Det jeg prøver å bli bevisst på, er hvordan mine Tanker (som former min tro) påvirker mine Følelser. Mine følelser er et barometer : hvis jeg har tunge følelser, blir tankene lett negative. Og når jeg tenker negativt, blir følelsene tyngre. Det en vekselvis, gjensidig påvirkning.

Trossystemer er det vi innerst inne tror og mener. De fleste blir etablert før fylte 6 år ( Bruce Lipton) Vi blir programmert i tidlig barndom. Dette er uungåelig, fordi barnets hjerne opererer konstant i Alfanivået ( 8-36 hz hjernebølger ) I Alfanivået er barn åpne og mottagelige, så de tar inn de vokses utsagn og tror på dem. Dersom far sier : ” Nå var du dum”, vil barnet bygge trossystemet : ”Jeg er dum,” som blir en ubevisst sannhet. Alt i livet preges da av troen på at jeg ikke er god nok. Dermed bygges et Ego som stadig må få bekreftelse på at ”Jeg er flink” Må stadig bevise for selv og andre at jeg er dyktig. Trossystemer preger oss mer enn vi er klar over. Vi opplever verden gjennom troens briller. Vi ser ikke det som ikke passer til trossystemet. Vi ser verden som vi tror verden er !

Dette feltet ville jeg utforske. Jeg har brukt meg selv som mitt primære forskningsobjekt. En teori er kun en filosofi, og ikke min sannhet, inntil jeg får bekreftet den ved egne erfaringer. Jeg blir glad når moderne forskning bekrefter ”mine sannheter”

Jeg har sett hvordan mine ubevisste trossystemer har skapt handlingsmønstre som ble forsterket gjennom årene.

Disse er koblet til emosjonelle sjokk

Noen eksempler fra eget liv : Et avvisningstraume skjedde før jeg så dagens lys. Min mor var i sjokk, ønsket abort, men kom for sent og vurderte selvmord. Dette traumet reaktiveres ved avvisnings-opplevelser senere i livet. Både i 25 og 49 års alder, gikk jeg inn i dype depresjoner.

Hva jeg tenker om det som skjedde er av stor betydning for å komme videre i livet. Dersom jeg føler og tenker bittert og skylder på andre, ( mor, partner som forlot meg )blir jeg et offer. Da kommer jeg ikke opp av grøfta. Bitterhet er gift for sinn, følelser og kropp.

Jeg har valgt å se den overordnede meningen med alt som har skjedd i livet mitt. Jeg vet at ved å ta ansvar for å endre T.T.F, vil persepsjonen endres, og dermed stimuleringen av cellene. Pluss-tanker påvirker cellene i pluss-retning, til vekst = helbredelse, sunnhet. Mens kronisk bitterhet i offer-rollen påvirker cellene til stagnasjon = dårlig helse, enten fysisk eller psykisk. Jeg ble psykisk påvirket av mine emosjonelle sjokk, mens andre reagerer mest fysisk. Metamedisinen kan forklare hvorfor noen får mest fysiske utslag og andre mest psykiske.

Jeg har vært heldig, for jeg hadde en intuitiv forståelse for disse prinsipper, også før jeg lærte om dem. Jeg tenkte aldri at min smerte var andres feil, og hadde full aksept av min mor og andre som har avvist meg. Jeg vet at folk gjør så godt de kan ut fra sine forutsetninger, på ethvert tidspunkt. Da jeg som 49 åring var i det aller dypeste mørke, ville jeg ikke at noen skulle synes synd på meg, Jeg sa til barna at de ikke trengte besøke meg ofte, for det var vondt for dem å se sin mor i så dårlig forfatning. De var jo redde for at jeg ikke skulle overleve.

Jeg ser i ettertid at selv dette har gitt verdifull læring. Jeg kunne nyte lyset på en helt ny måte etter å ha vært så dypt nede i mørket. Jeg lærte mye om ubetinget kjærlighet. Min eks kjæreste som forlot meg til fordel for en annen, kom tilbake som en god venn. Vi var helgekjærester, men uten et fast forhold. Og jeg gikk ikke i kjelleren neste gang han takket for seg. Jeg bestemte meg for å lære og vokse gjennom utfordringen . Jeg er mindre sårbar nå, selv om grunntraumet ennå ikke er helt helbredet. Men jeg er på vei. Jeg øver meg på å se ”glasset som halvfullt ,fremfor halvtomt”. Jeg vet at hvordan jeg tar det, avgjør hvordan jeg har det.

Hvis jeg tar med perspektivet at min sjel er i en fysisk kropp for å erfare gjennom sanser og følelser, så tenker jeg at det jeg tiltrekker meg, er et sjelelig bestillingsverk. Da er det meg selv som er fullt ut ansvarlig for det som hender på min vei. Dette er vanskelig for mange å tenke seg, siden vi har levd så lenge i et samfunn styrt av et mekanisk, materielt verdenbilde, hvor sjels-perspektivet er skilt fra det fysiske. Lesing av Michael Newtons ” The destiny of souls” har bekreftet min tro, for meg. Gjennom hans spesielle hypnoterapi, følger vi 67 personer inn i tidligere liv. De opplevde alle at de forsatte læringen i livet mellom livene, under veiledning av sine mestere. De valgte å dra tilbake til et fysisk liv ( gikk inn i et foster) for å lære mer av det de ikke fullførte i forrige jordeliv. Noen valgte utfordrende liv for å lære å mestre visse saker.

For meg bekrefter M.Newton, B.Lipton, Louise Hay og Esther Hicks det jeg selv opplever. Når jeg tenker positivt om mine smertefulle erfaringer, og når jeg forstår at det er MEG SELV som tiltrekker meg livets hendelser, så er det lettere å takle motgang og tøffe perioder.

Mine tanker og følelser skaper et energifelt som tiltrekker seg hendelser : Hvis positive tanker og forventninger ; postive erfaringer. Hvis negative tanker ; negative erfaringer. Her er nøkkelen til å klare å skape det gode livet jeg ønsker meg.

Jeg stiller meg selv disse spørsmålene :

  • Hvilke T.T.F. fremmer glede, tillit, harmoni og god helse ?
  • Hvilke T.T.F. fremmer frykt, mistillit og svak helse?

Jeg sjekker HVA jeg ønsker ( for kropp og sjel ) og HVORDAN jeg best kan manifistere dette.

Jeg unngår stadig sinn-forurensing ved å ta inn all verdens elendighet Det er lov å skifte kanal !

I minneboka mi fra folkeskolen står det : ” Livets løype går opp og ned. Den beste smøring er kjærlighet ” For meg er disse enkle ord en sannhet den dag i dag. Når jeg har innsikt i mine T.T.F, kan jeg snu de negative tankene, og derved løfte de tunge følelsene. Om jeg ikke greier dette alene, tar jeg kontakt med en god venn som har denne kunnskapen, en som kan inspirere med på denne veien.

Jo flere av oss som forstår og handler etter denne innsikt, jo færre ofre blir det. Og det blir slutt på å skylde på noe eller noen. Jeg sier ikke at dette alltid er lett. Vi har et JEG som reagerer som om andre har skylden. Men kunnskapen kan føre prosessen vår, steg for steg, nærmere sjelen, som kjenner sannheten. Da vil vi ta ansvar for eget liv, slutte å dømme andre, og bli bedre skapere av det livet vi ønsker oss.

Om du kjenner deg igjen og blir inspirert av det jeg skriver her, ta gjerne kontakt. Jeg tror det er viktig å inspirere hverandre og støtte hverandre på veien.

Se www.bentemarcussen.info Jeg tar i mot sommergjester og holder kurs i vakker natur på Sørlandet. Og deler gjerne mer om dette viktige tema.

 

 
Copyright © 2006 www.bentemarcussen.info