1.Hvis du vil spesialisere deg i YOGA, og lære av en riktig YOGI og veldig dyktig yogalærer fra India, kontakt Saji tlf : 0091 9895981870
og email : vasishta_yoga@yahoo.co.in Se hans web side : www.vasishtayoga.org

2.Noen ILDSJELER har startet et VERDENSFREDPROSJEKT Les www.verdensfred.no :
Et nettsted som viser en ny måte å skape varig fred i verden.

 
3. Se nettstedet for de 8 " SAMTALER MED GUD" bøkene, og alt som skjer i kjølvannet av disse bøkene, blant annet Humanity team Les : www.newspirituality.org Her kan du registrere deg og motta News-letters.

4. Jeg vil varmt anbefale ILDSJELEN, magasinet for Livskraft, Bevissthet, Åndelighet , som jeg synes bare blir bedre og bedre. Les : www.ildsjelen.no Du kan abbonere på bladet som kommer ut 6 ganger i året. Kontakt Henning 37060044

5. Se metamedisin.no


¤ De bakenforliggende årsaker til all sykdom.
¤ De to faser i sykdom og helbredelse.
¤ Forbindelse mellom kropp-sinn-hjerne og livssituasjon.
¤ Følelsemessig konflikt som årsak til all sykdom.
¤ Hvordan anvende naturlovene i forbindelse med f.eks. kreft, astma, hudproblemer, hodepine, forkjølelse, tannpine, ryggproblemer og mye annet.
¤ Praktiske eksempler
¤ Hvordan dyr (og planter) reagerer etter de samme naturlover.
¤ Hvordan du kan anvende deg av denne informasjonen. For din egen del, dine nære og kjære og event. pasienter.

Ut fra dr Ryke Geerd Hamers forskning er det laget en oversikt over hvilke følelser/trauma/livssituasjoner som kan føre til de ulike sykdommer. Møte med utallige syke mennesker har vist  at denne oversikten har veldig stor treffsikkerhet.

Dette gjør det mye lettere å sette i gang de selvhelbredende kreftene.
De fleste sykdommer blir oppdaget i healingsfasen (f.eks. smerte, feber, tretthet m.m.), der ingen behandling ofte er den beste. Det er ulike symptomer i sykdomsfasen og helbredelsesfasen.
Kunnskapen om de bakenforliggende følelser og hendelser som fører til sykdommer kan kombineres med  både skolemedisin og andre terapiformer.
 
     
                   
Copyright © 2006 www.bentemarcussen.info