YOGA
FOR KROPP OG SJEL

Yoga har blitt praktisert i tusener av år, i mange store kulturer i øst, Midtøsten (sufiene) gamle Nordiske og Amerikanske kulturer (Indianere)

En av yogaens store grunnleggere, Patanjali, beskriver yoganens 8 veier :

* Yamas : ikke-vold, sannferdighet og ikke-materialisme
• Niyamas : tilfredshet, viljestyrke og overgivelse til kosmisk vilje
* Asanas : kroppsstillinger som leder til meditasjon
* Pranayama : skape en regelmessig energiflyt gjennom puste-øvelser.

 
HATHAYOGA er den opprinnelige yogaformen. Hatha betyr forening av pranic (sol) energi, og mental (måne)
energi. Målet er selvrealisering. På det praktiske plan gir yoga en balanse i kropp, sinn og sjel.
               
* Kroppen blir myk, sterk og fleksibel.
* Sinnet blir rolig og harmonisk.
* Bedre og dypere pust
               
YOGA er Stress-dempende
 

De fleste preges av stress i vårt moderne samfunn. Over tid vil stress i emosjoner / sinn/ kropp skape
ubalanse, som kan ende med sykdom. Stress øker hjerterytme, puls nervesystemets aktivitet
og hormonproduksjonen. Dermed svekkes immunforsvaret.
De gamle yogier så kroppen som et kjøretøy, med sinnet som sjåfør, sjelen som vår sanne identitet, og
handling, emosjoner og intelligens som de tre krefter som beveger kjøretøyet.

Iføl I Følge yogafilosofien består vi av 5 lag :
1. fysiske lag 2. Pranisk lag (vitalenergi ) 3. sinn/ emosjons-lag 4. Visdoms-lag og 5. Lykkesalighets-lag
Alle disse 5 lag er gjensidig avhengige av hverandre. Hvis det er ubalanse i ett av dem , påvirkes alle Hvis du har smerter i ryggen, og du forløser stress, så vil smertene forsvinne av seg selv. Gamle innestengte følelser forløses ved pusten, og smerter forsvinner.
Bente forener mange kroppsterapeutiske virkemidler i sine yoga kurs. Dette for å gi næring til alle de 5 lag : Frigjørende pusting- og dans, Massasje og Hjerte-deling kombineres med yogaens tradisjonelle disipliner. En regelmessig yoga praksis vil gjenskape balansen i kropp, sinn og sjel. Yoga er en god hjelp til å leve mer oppmerksomt, og kan stimulere våre dypeste potensialer, som kjærlighet og glede. Dermed behøver vi ikke jakte på disse goder utenfor oss selv. I yogisk tilnærming dveler vi ikke ved symptomene, men går til årsakene ved å være til stede, i kroppen, pusten og nuet

               
   
 
 
 
   
                   
 
Facebook Twitter More...
 Share this website
Copyright © 2012 www.bentemarcussen.info